خود مراقبتي

 • زردی نوزادی

  1 آذر 93

  والدين گرامي: اگر چه تعداد زيادي از نوزادان تازه متولد شده دچار زردي مي شوند، ولي توجه دقيق و مراجعه به موقع سبب جلوگيري از عوارض ناخواسته زردي مي شود. برای مثال مي توان گفت كه،...

 • تغذیه در ساعت اول تولد

  1 آذر 93

  تغذيه در ساعت اول تولد تماس پوست با پوست و قرارگرفتن مادر و نوزاد در كنار هم در طي ساعت اول بعد از تولد از اهميت بسيار زيادي برخوردار است. چنانچه در طی این ساعت مادر...

 • مراقبت های دوران بارداری

  1 آذر 93

  این دوره از اهمیت زیادی برخوردار است.