14 مرداد 99 چاپ

وبینار آموزشی تغذیه نوزادان بستری در NICU با شیر مادر همراه با امتیاز باز آموزی

وبینار آموزشی تغذیه نوزادان بستری در NICU با شیر مادر همراه با امتیاز باز آموزی

وبینار آموزشی تغذیه نوزادان بستری در NICU با شیر مادر همراه با امتیاز باز آموزی

پنچ شنبه 99/5/16 ، ساعت 17 تا 20

برگزار کننده: انجمن علمی ترویج تغذیه با شیر مادر ایران با همکاری شرکت تکاژه (تدبیر کالا جم)

 

 

لینک راهنمای اتصال به وبینار:

http://dl.tadbirkala.com/webinar/help0510.pdf