درسنامه احيا نوزاد ٢٠١١

9 بهمن 93 چاپ

درسنامه احيا نوزاد ٢٠١١

درسنامه احيا نوزاد  ٢٠١١

 اطلاعيه  
درسنامه احيا نوزاد ٢٠١١
همراه با دي وي دي بسيار كامل، شامل فيلم ، انواع سناريو و ... ترجمه آقاي دكتر جنت دوست و همكاران آماده توزيع مي باشد، جهت كسب اطلاعات بيشتر با دفتر انجمن خانم كريمي و با شماره ٢٢٢٥١٧٣٦ - ٠٢١ تماس حاصل فرماييد.
انجمن علمي پزشكان نوزادان ايران